Nyhedsoversigt

Selskabsloven ændres

I 2017 indføres nye regler i Selskabsloven, som har indflydelse på reguleringen af især anparts- og aktieselskaber. De nye regler indeholder en lempelse af muligheden…

Brug af selskabslovens § 210

Selskabslovens § 210 forbyder som udgangspunkt, at et selskab yder lån til ejeren af selskabet, dennes ægtefælle eller børn…

Ændringer i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer af lejeloven i kraft for beboelseslejemål, som på afgørende punkter ændrer den eksisterende lejelov.

Afgørelse fra skatteankestyrelsen

Afgørelse fra skatteankestyrelsen vedrørende rækkevidden af opkrævningslovens § 11, stk. 2. I en konkret sag havde SKAT krævet sikkerhedsstillelse for to nystiftede søsterselskaber der var stiftet…

Ledigt advokatkontor

Vi har i vores kontorfællesskab plads til en yngre advokat med egen portefølje, og gerne med særlig interesse for insolvensret og/eller skatteret.

Navigation