abv@advokaterne.com

+ 45 22 20 09 64

CVR-nr. 29 57 07 87

Download vCard

Linkedin

Sekretær:

Susanne Pedersen

Sprog:

Dansk og engelsk.

CV:

Juridisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet 1997.

2016 – Møderet for Landsret

Anders B. Vinther

Forretningsområder:

Overdragelse af fast ejendom, entrepriseret, retssager, straffe- og færdselssager, sager om identitetstyveri, lejeret, dødsbobehandling, testamenter og ægtepagter.

Uddybning af arbejdsområder:

Anders B. Vinther har et indgående kendskab til overdragelse af fast ejendom takket være et stort antal ejendomshandler for såvel købere som sælgere siden 2002. Grundighed er hver gang i højsædet, hvilket betyder, at hver enkelt side af handelens mange bilag gennemgås minutiøst, inden handelen godkendes endeligt. Denne grundighed sikrer, at ingen køber eller sælger en fast ejendom, hvor der er uafklarede punkter. Anders B. Vinther formidler herunder kontakt til en yderst erfaren teknisk rådgiver, der sammen med køber gennemgår ejendommen og den udarbejdede tilstandsrapport, såfremt køber måtte ønske det.

Herudover beskæftiger Anders B. Vinther sig især med entrepriseret og rådgiver såvel bygherrer som entreprenører om entrepriseretlige forhold i form af gennemgang af entreprisekontrakter, deltagelse i voldgiftssager, retssager samt syn- og skønssager.

Siden 2017 har Anders B. Vinther tillige beskæftiget sig indgående med sager om identitetstyveri og møder for et københavnsk pengeinstitut i dets sager herom ved retten i Århus.

Endelig beskæftiger Anders B. Vinther sig med lejeret, primært for udlejere, dødsbobehandling samt udarbejdelse af ægtepagter og testamenter.

Mødelokale i Galten:

Anders B. Vinther har tillige fungeret som advokat i Galten, hvor han fortsat kan træffes til møder efter aftale.

MERE END EN GOD ADVOKAT

Kreativitet og kvalitet i rådgivningen og sagsbehandlingen er i høj grad betinget af erfaring, alsidighed, solid etik og en direkte kontakt imellem advokaten og klienten samt et personligt engagement i klientens problemer.

SE ALLE VORES ADVOKATER

Navigation