hfh@advokaterne.com

+ 45 22 20 09 65

CVR-nr. 29 26 53 13

Download vCard

Linkedin

Sekretær:

Birgitte V. Andersen.

Sprog:

Dansk og engelsk.

CV:

1991 – Juridisk kandidat fra Aarhus Universitett

1994 – Advokatbestalling

2006 – Møderet for Højesteret

Jeg er af justitsministeriet antaget som beneficeret advokat, og er af Skifteretten i Aarhus antaget som bobehandler i ægtefælleskifter og medhjælper i gældssaneringssager.

Henrik Fibiger Hansen

Forsvarsadvokat og skilsmisseadvokat

Jeg er specialist i sager om strafferet og skilsmisser, herunder forældremyndighed og bopæl til børn.

Når det handler om at familien skal brydes op på grund af en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, er det svært at bevare overblikket.

Jeg har erfaringen og kompetencen til at kunne rådgive og guide dig igennem hele forløbet. Dette gælder økonomien i forbindelse med bodelingen, spørgsmål om ægtefællebidrag, men i høj grad også spørgsmål omkring børnenes bopæl og samvær, hvem der skal flytte og hvornår osv.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde en mindelig løsning, har jeg stor erfaring i retssager omkring separation/skilsmisse, børn og bodelinger, idet jeg blandt andet også fungerer som bobehandler udpeget af Skifteretten i Aarhus.

Handler det om, at du er sigtet eller tiltalt for noget strafbart, har jeg erfaringen og kompetencen til at kunne rådgive og guide dig igennem forløbet, herunder deltage ved afhøringer hos politiet. Hvis sagen ender i retten kan jeg fungere som din forsvarer, og sørge for at din side af sagen kommer frem i retten, så du enten bliver frifundet eller får den mildeste mulige dom.

Jeg er uafhængig af anklagemyndigheden, og arbejder under fuldstændig tavshedspligt.

Hvis du er offer for en forbrydelse kan jeg fungere som din bistandsadvokat og sørge for at opgøre et eventuelt erstatningskrav, ligesom jeg kan gå med dig i retten, når du skal afgive forklaring.

MERE END EN GOD ADVOKAT

Kreativitet og kvalitet i rådgivningen og sagsbehandlingen er i høj grad betinget af erfaring, alsidighed, solid etik og en direkte kontakt imellem advokaten og klienten samt et personligt engagement i klientens problemer.

SE ALLE VORES ADVOKATER

Navigation