pbn@advokaterne.com

+ 45 22 20 09 60

CVR-nr: 13 39 33 38

Download vCard

Linkedin

Sekretær:

Jette Kristensen.

Sprog:

Dansk og engelsk.

CV:

Juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1987.

Peter Blenstrup Nielsen

Siden min ansættelse som advokatfuldmægtig har jeg arbejdet meget med retssager, herunder fik proceduretilladelse for landsretten efter 2 års ansættelse som fuldmægtig, og efterfølgende også erhvervet møderet for landsret.

Jeg har ført et stort antal retssager i såvel Østre som Vestre Landsret, og møder nu ofte i landsretten. Foruden landsretssager fører jeg også voldgiftssager, herunder især angående byggeri og deltager i den forbindelse ofte i syns- og skønsforretninger.

Jeg har også ført sager i Sø- og Handelsretten, København, og procederet flere principielle sager i Højesteret.

I mit bestyrelsesarbejde arbejder jeg med et bredt udsnit af brancher, og i den forbindelse også med strategi og udvikling af virksomheder.

Som et eksempel på deltagelse i bestyrelsesarbejde kan jeg nævne virksomheden Sport Solution A/S, som 3 gange er blevet kåret som dobbelt Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen, herunder i 2014.

Foruden IT, har jeg også bestyrelsesarbejde indenfor håndværk, modebranchen, investeringsselskaber, grossist- og handelsvirksomheder.

I mit arbejde med selskabsret er mit virke generationsskifte, virksomhedsoverdragelse, spaltning og fusioner, skatteretlige spørgsmål som relaterer sig til selskabsret og ændringer af selskaber i øvrigt, herunder ændring af kapitalforhold, ledelsesforhold m.v.

Erhvervsret generelt er især udarbejdelse af kontrakter og aftaler.

Artikler:

Peter Blenstrup Nielsen har skrevet flere juridiske artikler, herunder i 2014 i ”Fuldmægtigen” skrevet en artikel, udmåling af 2B-erstatning i funktionærforhold.

Den pågældende artikel behandler spørgsmålet om udmåling af 2B-erstatning, herunder tager udgangspunkt i en konkret sag, hvor Retten i Aarhus valgte at tilkende maksimum 2B-erstatning for såvel en opsigelse og en efterfølgende bortvisning.

Artiklen forholder sig til, om der er i forarbejderne og retspraksis er grundlag for at kunne udmåle en sådan dobbelterstatning, ligesom artiklen gennemgår en konkret landsretssag, som Peter Blenstrup Nielsen førte, og som ændrede en af Retten i Aarhus afsagt dom, hvor en funktionær var blevet tilkendt dobbelt 2B-erstatning i forbindelse med opsigelse og efterfølgende bortvisning.

Peter Blenstrup Nielsen modtager gerne henvendelser vedrørende artiklen og besvarer spørgsmål om funktionærretlige spørgsmål.

Navigation