thj@advokaterne.com

+ 45 22 20 09 66

CVR-nr: 24 22 31 32

Download vCard

Linkedin

Sekretær:

Tove Sørensen.

Sprog:

Dansk og engelsk.

CV:

1985 – Studerende Aarhus Universitet

1989 – Cand. jur. fra Aarhus Universitet

1989 – Advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Storm Mortensen, Aarhus

1992 – Advokatbeskikkelse

1992 – Ansat advokat hos advokatfirmaet Kromann & Münter, Aarhus

1993 – Møderet for Landsret

1995 – Etablerer eget advokatfirma hos Advokaterne Kannikehuset

1998 – Møderet for Højesteret

Torben Høholt Jensen

Rådgiver primært små og mellemstore virksomheder på baggrund af en mangeårig erfaring indenfor advokatbranchen samt en række bestyrelsesposter, herunder formandsposter i såvel profit som nonprofit organisationer, samt små og mellemstore virksomheder.

Rådgivningen er af generel erhvervsretlig karakter samt mere fagspecifik karakter, indenfor Torben Høholt Jensens særlige interesseområder og kompetencer.

Rådgivningen ydes med udgangspunkt i et taktisk og lovgivningsmæssigt overblik, på baggrund af en analytisk og metodisk gennemgang af klientens forhold, hvor der anvendes et personligt og nødvendigt tidsmæssigt engagement på et højt fagligt niveau.

Torben Høholt Jensen har endvidere en mangeårig procedureerfaring fra en lang række rets- og voldgiftssager og er særdeles forhandlingsvant.

Torben Høholt Jensen har bl.a. bestyrelsesleder uddannelsen, Chairmann8 fra Board Governance A/S, med fokus på den værdiskabende bestyrelse. Har erfaring med forskellige typer af bestyrelsesarbejde fra basisbestyrelsesarbejde til vækst- og forretningsudviklende bestyrelsesarbejde.

Udøver i sit arbejde som bestyrelsesleder, ledelse og coaching af såvel direktion og bestyrelse, med henblik på udvikling af personkredsens faglige kompetencer og menneskelige egenskaber.

MERE END EN GOD ADVOKAT

Kreativitet og kvalitet i rådgivningen og sagsbehandlingen er i høj grad betinget af erfaring, alsidighed, solid etik og en direkte kontakt imellem advokaten og klienten samt et personligt engagement i klientens problemer.

SE ALLE VORES ADVOKATER

Navigation