Afskedigelse af flexjobber var berettiget

Aarhus-advokaten Peter Blenstrup Nielsen fik medhold i en principiel sag om afskedigelse af en flexjobber. Sagen blev ført for Sø- og Handelsretten i september under stor bevågenhed fra de store arbejdsgiverorganisationer.

Sagen handler om en tandlæge i Aarhus, der var nødt til at sige farvel til en halvtidsansat medhjælper i flexjob. Samarbejdet fungerede dårligt, og efter en periode sygemeldte medarbejderen sig. Da vedkommende undlod at møde til sygefraværssamtale, afskedigede tandlægen flexjobberen.

Medarbejderens organisation HK krævede erstatning for uberettiget afskedigelse efter funktionærloven. Den siger, at en opsigelse skal være sagligt begrundet i enten arbejdspladsens eller medarbejderens forhold. Arbejdspladsen skal måske spare – eller medarbejderen fungerer dårligt i jobbet, trods gentagne samtaler og advarsler.

Hvis der ikke er en sådan saglig grund, kommer arbejdsgiveren typisk til at betale lidt ekstra i godtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden – som regel en eller halvanden månedsløn.
Men i tandlægens sag mod flexjobberen stillede HK et krav om en væsentligt større godtgørelse, end det er vanligt i sager af denne karakter. Det blev begrundet med, at netop flexjobbere er dårligere stillet, fordi de får en mindre løn fra arbejdsgiveren – og resten som tilskud.

Dermed blev sagen principiel – og sendt direkte i Sø- og Handelsretten med et udvidet korps af 5 dommere. De skulle tage stilling til to ting: Var opsigelsen berettiget eller usaglig? Og hvis den var usaglig – hvad skulle erstatningen så være?

Dommen faldt i dag. Og den gav fuldt medhold til advokat Peter Blenstrup Nielsen og hans klient. Flertallet af de 5 dommere mente, at tandlægen havde overholdt alle spilleregler overfor den sygemeldte medarbejder og sagde derfor nej til HKs krav om godtgørelse.

Dermed blev der slet ikke taget stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt flexjobbere har krav på en særligt stor godtgørelse.

”Det var en kompliceret sag at føre, og jeg er derfor på min klients vegne glad for udfaldet,” siger advokat Peter Blenstrup Nielsen.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen er tilknyttet advokatfællesskabet Advokaterne.com i Aarhus og har speciale i bl.a. ansættelsesret. Han har tidligere med held ført en lignende principiel sag om maksimal erstatning for uberettiget afskedigelse.

For yderligere info, kontakt venligst:
Advokat Peter Blenstrup Nielsen, +45 22 20 09 60/ pbn@advokaterne.com

Navigation