Afskedigelse af flexjobber ender i Højesteret

Aarhus-advokaten Peter Blenstrup Nielsen skal formentlig en tur i Højesteret med den principielle sag om afskedigelse af en flexjobber, som har haft stor bevågenhed fra de store arbejdsgiverorganisationer.

Aarhus-advokaten vandt sagen for nylig i Sø- og Handelsretten for sin klient, en tandlæge. Men modparten HK vil nu have sagen prøvet ved landets øverste domstol.

Sagen handler om en tandlæge i Aarhus, der var nødt til at sige farvel til en halvtidsansat medhjælper i flexjob. Samarbejdet fungerede dårligt, og efter en periode sygemeldte medarbejderen sig. Da vedkommende undlod at møde til sygefraværssamtale, afskedigede tandlægen flexjobberen.

Medarbejderens organisation HK krævede erstatning for uberettiget afskedigelse efter funktionærloven. I tandlægens sag mod flexjobberen stillede HK endvidere et krav om en væsentligt større godtgørelse, end det er vanligt i sager af denne karakter. Det blev begrundet med, at netop flexjobbere er dårligere stillet, fordi de får en mindre løn fra arbejdsgiveren – og resten som tilskud.

Dermed blev sagen principiel – og sendt direkte i Sø- og Handelsretten med et udvidet korps af 5 dommere. Flertallet gav i starten af november fuldt medhold til advokat Peter Blenstrup Nielsen og hans klient og afgjorde, at tandlægen havde overholdt alle spilleregler overfor den sygemeldte medarbejder.

Derfor blev der slet ikke taget stilling till HKs krav om ekstra stor godtgørelse og dermed det principielle spørgsmål i sagen.

For at Højesteret siger ja til at afgøre sagen, skal retten vurdere, at den er principiel. Ellers kan den ”kun” ankes til Østre Landsret. Måske derfor har HK som noget nyt udpeget endnu et principielt aspekt i sagen: Fagforeningen mener, at også fyringen af en medarbejder – begrundet i, at vedkommende udeblev fra en sygesamtale – er et principielt spørgsmål.

”Nu må vi afvente Højesterrets afgørelse af, om de vil tage sagen op. Men jeg er faktisk enig med HK i, at sagen er principiel, så jeg forventer i udgangspunktet, at vi nok skal mødes igen i Højesteret,” siger Peter Blenstrup Nielsen.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen er tilknyttet advokatfællesskabet Advokaterne.com i Aarhus og har speciale i bl.a. ansættelsesret.

For yderligere info, kontakt venligst:
Advokat Peter Blenstrup Nielsen, +45 22 20 09 60/ pbn@advokaterne.com

 

Navigation