Brug af selskabslovens § 210

BRUG AF SELSKABSLOVENS § 210 I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE

Af advokat (H) Peter Blenstrup Nielsen

Selskabslovens § 210 forbyder som udgangspunkt, at et selskab yder lån til ejeren af selskabet, dennes ægtefælle eller børn.

Erhvervsstyrelsen har nyligt i en konkret sag, jeg har behandlet, givet tilladelse til ydelse af lån i foreliggende tilfælde:

Faderen A, er eneejer af B Holding A/S der har betydelige økonomiske reserver. B Holding A/S er eneejer af C Produkt A/S, som driver en produktionsvirksomhed.

A’s datter D, er eneejer af holdingselskabet E Holding ApS. E Holding ApS skal erhverve 40% af aktierne i C Produkt A/S.

For at undgå bankfinansiering er planen den, at B Holding A/S skal låne E Holding ApS midlerne til erhvervelsen af aktieposten i C Produkt ApS,

I afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen gives tilladelse til, at B Holding A/S yder lånet til E Holding ApS, uden at denne transaktion, efter reglen i selskabslovens § 210, bliver betegnet som et ulovligt aktionærlån til en nærtstående (datterens holdingselskab).

Erhvervsstyrelsen godkender transaktionen da den ikke medfører der kommer penge ud til D, men at lånet fra B Holding A/S til E Holding ApS straks tilbagebetales til B Holding A/S, som betaling for aktierne i C Produkt A/S.

D får således ikke mulighed for personligt at råde over lånebeløbet fra B Holding A/S.

Ovennævnte fremgangsmåde kan have interesse for personer, der via et holdingselskab ejer et datterselskab; og som ønsker at gennemføre generationsskifte med et barn.

(11062015)

Navigation