Nyhedsoversigt

Forsamlingsforbuddets betydning for indsendelse af årsrapporten og afholdelses af generalforsamlinger.

Af advokat Lars Broni Erhvervsministeriet har i en ny midlertidig bekendtgørelse udsat fristen for virksomheders indsendelse af årsrapporter til 8 måneder efter regnskabsårets udløb. Bekendtgørelsen åbner desuden mulighed for, at generalforsamlinger kan afholdes fuldstændig elektronisk, selv om virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser herom.   Udsættelse af fristen for indsendelse af årsrapporten   Den 8. april 2020 trådte en ny midlertidig bekendtgørelse i kraft, der udsætter den ellers ufravigelige frist for indsendelse af virksomheders årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Normalt skal virksomhedens årsrapport… Læs mere

Kan koncertarrangører m.fl. påberåbe sig force majeure på grund af coronakrisen?

Mange større og mindre spillesteder, musikteatre, værtshuse m.fl. står sikkert i øjeblikket i den situation, at de må aflyse koncerter og andre musikalske begivenheder, fordi forsamlingsforbuddet, der for nylig blev forlænget til den 10. maj 2020, i praksis udelukker, at koncerten mv. kan gennemføres. For “større arrangementer” gælder forsamlingsforbuddet endda indtil udgangen af august 2020. Det er i skrivende stund ikke defineret, hvad der skal forstås ved “større arrangementer”. I forlængelse af aflysningerne opstår spørgsmålet, om de musikere, der skulle… Læs mere

Aftale om lønnedsættelse som alternativ eller supplement til corona-hjælpepakkerne

Regeringen og Folketinget har over de seneste uger vedtaget en række hjælpepakker, der skal hjælpe virksomheder og deres medarbejdere nogenlunde sikkert gennem den aktuelle coronakrise. En oversigt over hjælpepakkerne og deres indhold kan ses på https://virksomhedsguiden.dk. Det er ikke alle virksomheder, som kan gøre brug af hjælpepakkerne eller ønsker at iværksætte de tiltag, der er en betingelse for at kunne opnå fx løntilskud til hjemsendte medarbejdere. Der kan derfor være behov for mere individuelle løsninger for virksomheder, der oplever eller… Læs mere

Forsamlingsforbuddets betydning for afholdelses af generalforsamlinger mv.

Torsdag den 18. marts 2020 trådte en midlertidig bekendtgørelse i kraft, der udsætter den ellers ufravigelige frist for indsendelse af virksomheders årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Normalt skal virksomhedens årsrapport være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb, og der er ikke mulighed for at dispensere fra fristen. Årsrapporten skal være godkendt af virksomhedens øverste myndighed, inden den indsendes til Erhvervsstyrelsen. I de fleste tilfælde er det generalforsamlingen, der er virksomhedens øverste myndighed, men det kan også være et repræsentantskab… Læs mere

OPDATERING VEDRØRENDE CORONAVIRUS/COVID-19

advokaterne.com har fortsat fuld bemanding   Vi holder kontoret åbent i sædvanligt omfang, og vi og vores medarbejdere er fortsat klar til at betjene såvel eksisterende som nye klienter.   Du er velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail. Vi deltager også gerne i telefonmøder, herunder via Skype og Facetime. Med henblik på at hindre udbredelsen af coronavirus, har vi dog valgt – indtil videre til den 27. marts 2020 – at aflyse og udsætte alle møder på… Læs mere

CORONAVIRUS/COVID-19 – FORHOLDSREGLER

advokaterne.com ønsker at bidrage til at bremse udbredelsen af coronavirus. Derfor anmoder vi om, at de af vores klienter, samarbejdspartnere, leverandører mv., som har været på rejse til et af de områder, hvor coronavirus er udbredt, og som Udenrigsministeriet i sin rejsevejledning på https://um.dk/ fraråder rejser til (både røde og orange områder) til at kontakte den sagsansvarlige advokat for at aftale nærmere om, hvordan den fremtidige kontakt skal foregå.

Indbydelse til reception

I anledning af min 60-års fødselsdag inviterer jeg til reception hos advokaterne.com, Åboulevarden 3, 8000 Aarhus C

Advokater til kontorfællesskab

Vi søger et antal selvstændige advokater til vores velfungerende kontorfællesskab i hjertet af Aarhus.

Navigation