Erhvervsministeren foreslår afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravene til anpartsselskaber

J.nr.:39999-LB / 55

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS’er). Det sker bl.a., fordi iværksætterselskaberne er overrepræsenteret blandt virksomheder, der nægtes registrering efter skatte- og afgiftslovgivningen. Dette skyldes ofte, at der på baggrund af en række svigsindikatorer vurderes at være en særlig risiko for moms- og skattesvig. Svigsindikatorer kan være en kendt personkreds omkring en virksomhed, brug af stråmænd, risikobrancher, risikoadresser m.v., ligesom aktuelle svigstrends kendt fra andre svigskomplekser inddrages.

Derudover står iværksætterselskaberne for 60 % af det samlede antal tvangsopløsninger af alle selskaber.

Lovforslaget er fremsat på baggrund af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det fra lovens ikrafttræden ikke længere være muligt at stifte nye iværksætterselskaber.

Allerede stiftede iværksætterselskaber skal senest to år efter lovens ikrafttræden omregistreres til et anpartsselskab.

Iværksætterselskaber skal på omdannelsestidspunktet opfylde kapitalkravene for et anpartsselskab. Kapitalkravet til anpartsselskaber bliver med lovforslaget nedsat til kr. 40.000. Dette sker i erkendelse af behovet for fortsat at sikre gode rammevilkår for iværksættere i Danmark.

Inden omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab skal der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede.

Iværksætterselskaber, der ikke omregistreres til anpartsselskaber indenfor 2-års fristen, vil blive tvangsopløst.

Det er forudsat, at loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lovforslaget er sat på Folketingets dagsorden til 1. behandling den 19. marts 2019.

På baggrund af lovforslaget bør indehavere af iværksætterselskaber allerede nu forberedes sig på at skulle omregistrere selskabet til et anpartsselskab.

Kontakt gerne advokat Lars Broni for nærmere oplysninger eller assistance med omregistrering.

advokaterne.com

Åboulevarden 3, 1. sal

8000 Aarhus C

Tlf. 86 13 88 33

Navigation