Køb og salg af fast ejendom

Rådgivning om overdragelse af grunde, parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og erhvervsejendomme herunder udlejningsejendome. Retssager om mangler herunder afholdelse af syn- og skøn.

Bygge- og entreprisesager

Indgåelse af entreprisekontrakter for såvel private som erhverv.  Rets- og voldgiftssager i forbindelse hermed, herunder syn- og skøn samt sager om sagkyndige erklæringer og frigivelse af sikkerhedsstillelse.

Lejesager

Udarbejdelse af lejekontrakter for både privat og erhverv. Huslejenævns- og retssager der udspringer af lejeforhold.

Advokater:

Karsten Isager

Navigation