Kan en husejer få udbetalt penge fra en ejerskifteforsikring, hvis en mangel er nævnt i tilstandsrapport?

Når en privatperson køber et parcelhus, skal sælger tilbyde en ejerskifteforsikring og en tilstandsrapport, hvilket samtidig betyder, at køber ikke kan rette mangelskrav mod sælger, medmindre sælger har handlet i ond tro angående mangler ved den solgte ejendom.

Tegner køber en ejerskifteforsikring, kan køber til gengæld få penge fra ejerskifteforsikringen, medmindre manglen er nævnt i tilstandsrapporten.

Er manglen nævnt i tilstandsrapport, vil ejerskifteforsikringen normalt altid afvise forsikringsdækning.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen har netop vundet en sag ved Retten i Aarhus, hvor et forsikringsselskab blev dømt til at betale erstatning, selvom en mangel var nævnt i tilstandsrapport.

I den konkrete sag havde en husfacade fået karakteren K2 (alvorlig skade), fordi facadepuds skallede af.

Ved købers overtagelse af huset blev facaden repareret, men efterfølgende begyndte puds at falde af facaden igen.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen hjalp køber med at gennemføre et syn- og skøn, og skønserklæringens konklusion var, at hele facaden skulle renses af, omfuges og pudses igen med 2 lag puds.

Ejerskifteforsikringen nægtede at betale erstatning til køber, fordi facaden i tilstandsrapporten havde fået karakteren K2, men Advokat Peter Blenstrup Nielsen fik forsikringsselskabet dømt til at betale erstatning til køber.

Byrettens begrundelse for at dømme forsikringsselskabet til at betale erstatning er, at tilstandsrapporten var ufyldestgørende og køber ikke havde anledning til at undersøge facaden yderligere.

Begrundelsen i dommen kan uddybes således, at køber ifølge tilstandsrapporten kun skulle forvente at foretage en mindre reparation på facaden og ikke en fuldstændig ompudsning af facaden.

Forsikringsselskabet har ikke anket dommen til landsretten, men udbetalt erstatning til køber.

For nærmere informationer om ejerskifteforsikring og køb af fast ejendom, kontakt advokat Peter Blenstrup Nielsen, telefon 22 20 09 60 eller pbn@advokaterne.com.

Navigation