Selskabs ejere registreret

advokaterne.com tilbyder at indføre Selskabets oplysninger i Ejerregistret inden fristens udløb (15. juni 2015) for kr. 400 ekskl. moms pr. ejer og ved flere end 2 ejere for 200 kr. ekskl. moms for de efterfølgende ejere. Er der således 2 ejere er prisen kr. 800 ekskl. moms, og er der 3 ejere er prisen kr. 1.000 ekskl. moms. Udgiften faktureres til Selskabet.

Det eneste du skal gøre, er at sende en kopi af den opdaterede ejerbog eller oplysning om nuværende ejere/panthavere, deres ejer- og stemmeandel samt hvornår (dd-mm-år) de har erhvervet ejerandelen/pantsætningen.

For at kunne registrere i Ejerregistret, skal ejeren/panthaverens navn og cpr. nr./CVR nr. ligeledes oplyses.

Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

(22122014)

Navigation