Straffesager

Forsvarer i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovgivning, herunder deltagelse ved afhøringer hos politiet, samt bistandsadvokat ved erstatningskrav i forbindelse med straffesager.

Rets- og voldgiftssager

Alle typer af rets- og voldgiftssager herunder ved by-, lands- og højesteret samt privat voldgift herunder ved Det danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Konkurs

Arbejde som kurator. Repræsentation af kreditorer samt debitorer i forbindelse med konkurs herunder i forbindelse med evt. omstødelsessager.

Navigation