ki@advokaterne.com

+ 45 22 20 09 62

CVR-nr. 27 18 18 48

Download vCard

Linkedin

Sprog:

Dansk, engelsk og tysk

CV:

Juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1991.

Karsten Isager

Forretningsområder:

Generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder, herunder retssagsbehandling, behandling af konkurs- og dødsboer, inkasso, fast ejendom, lejeret, skilsmissesager, bodelinger, forældremyndighed, testamenter, ægtepagter og tvangsfjernelse af børn.

 

Uddybning af arbejdsområder:

Jeg har 20 års erfaring med generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder i Østjylland.

Jeg har repræsenteret private og erhvervsvirksomheder i et stort antal rets-, voldgifts- og straffesager.

Herudover har jeg behandlet talrige konkurs- og dødsboer samt repræsenteret arvinger i skiftesager.

Jeg har et indgående kendskab til de særlige problemer, som vedrører fast ejendom, herunder overdragelse af fast ejendom, mangler ved fast ejendom og lejeret.

Endvidere har jeg generel erfaring med udarbejdelse af kontrakter samt testamenter og ægtepagter.

Som et led i den generelle erhvervsrådgivning behandler jeg mange inkassosager.

Endelig har jeg repræsenteret et stort antal klienter i forbindelse med skilsmisse og forældremyndighedssager, samt ved bodelinger.

Igennem en årrække har jeg repræsenteret en lang række børn og forældre fra hele Danmark i forbindelse med behandling af tvangsfjernelse af børn ved møde sammen med familierne i Børn & Ungeudvalget, Ankestyrelsen, byretten og landsretten.

Jeg er medlem af flere bestyrelser og har i mange år været aktiv deltager i bestyrelserne i Tebstrup Maskinfabrik A/S og Fonden Brolund.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

MERE END EN GOD ADVOKAT

Kreativitet og kvalitet i rådgivningen og sagsbehandlingen er i høj grad betinget af erfaring, alsidighed, solid etik og en direkte kontakt imellem advokaten og klienten samt et personligt engagement i klientens problemer.

SE ALLE VORES ADVOKATER

Navigation